Elektromontāžas darbi
Par uzņēmumu
Licences
Pakalpojumi
Lielākie projekti
Partneri
Kontakti
 
 
 
 
Licences
SIA "EDS" ir elektroierīču montāžas, pārbaudes, ieregulēšanas un mērīšanas licences elektroierīcēs ar darba spriegumu līdz 1000 V, kā arī projektēšanas darbu licence elektroietaisēs ar spriegumu līdz 20 kV.
LEK licences elektroietaišu ekspluatācijas, remonta, tehniskās apkopes, kā arī mērīšanas, ieregulēšanas darbu veikšanai iekārtās ar spriegumu līdz 20 kV, un montāžas darbiem ietaisēs ar spriegumu līdz 1000 V.
SIA "EDS" darbinieki ir ieguvuši sertifikātus elektromontāžas darbu veikšanai:
-> Transformatoru apakšstacijas līdz 20 kV;
-> Gaisvadu un kabeļu elektropārvades līnijas līdz 20 kV;
-> Gaisvadu un kabeļu elektropārvades līnijas l kV;
-> Vadības un automātikas ietaises līdz 1 kV;
-> Spēka un apgaismes instalācijas līdz 1 kV. .

2009 SIA "EDS". Visas tiesības aizsargātas. Autortiesības© 2006 Interspire.com