Elektromontāžas darbi
Par uzņēmumu
Licences
Pakalpojumi
Lielākie projekti
Partneri
Kontakti
 
 
 
 
 
Pakalpojumi
SIA "EDS" sniegtie elektromontāžas pakalpojumi ietver:
-> gaisvadu elektropārvades līniju rekonstrukcija, remonts, izstrāde, pieslēgšanu un tehniskās apkope;
-> kabeļu elektropārvades līniju montāža;
-> komutācijas punktu, atdalītāju un transformatoru apakšstaciju uzstādīšana;
-> ārējā elektriskā spēka un apgaismošanas tīkla instalācija;
-> elektromontāža un sagatavošana ieviesšanai ekspluatācijā;
-> atkārtotot zemējumu un zemējumu konturu ierīkošana;
-> iekšējās elektroinstalācijas montāža;
-> sadales iekārtas un transformatoru apakšstacijas ar spriegumu līdz 20kV projektēšana;
-> elektroinstalācija līdz 1000V, gaisvadu līnijas un kabeļu līnijas ar spriegumu līdz 20kV projektēšana;
-> 110kw, 330kw balstu krāsošana;
-> elektroietaišu tehnisko parametru pārbaude, mērīšana un ieregulēšana ietaisēs ar spriegumu līdz 1000V;
-> Izbūvēto inženierkomunikāciju ģeogrāfiskā piesaiste un izpilddokumentācijas sagatavošana.

2009 SIA "EDS". Visas tiesības aizsargātas. Autortiesības© 2006 Interspire.com