Pakalpojumi

Ārējie elektromontāžas darbi

  • Ārējo elektroapgādes tīklu projektēšana

  • Ārējas elektroapgādes tīklu izbūve

  • Apgaismojuma tīklu izbūve

  • Zibensaizsardzības un zemējumu kontūru ierīkošana

Iekšējie elektromontāžas darbi

  • Iekšējo elektroapgādes tīklu projektēšana

  • Iekšējās elektroinstalācijas montāža

  • Elektroietaišu tehnisko parametru pārbaude, mērīšana un ieregulēšana ietaisēs ar spriegumu līdz 1000V

  • Izbūvēto inženierkomunikāciju ģeogrāfiskā piesaiste un izpilddokumentācijas sagatavošana

© 2019 SIA EDS | Daugavas iela 38 | Mārupe  | siaeds@siaeds.lv | www.siaeds.lv