top of page

Par uzņēmumu

SIA "EDS" ir 2007. gadā dibināts elktromontāžas uzņēmums, kura pamatdarbības veids ir iekšējie un ārējie elektromontāžas darbi spriegumam līdz 20kV. 

Uzņēmums veic elektropārvades līniju izbūvi, iekšējo un ārējo tīklu projektēšanu, izbūvi, rekonstrukciju un modernizāciju, kā arī energobūvniecības darbu pasūtījumu izpildi.

Uzņēmums pieredzi ir guvis veicot elektromontāžas darbus gan apjomīgos industriālos objektos, gan arī dažādas sarežģītības nelielu projektu iekšējo un ārējo elektropārvades sistēmu izbūvē.

SIA "EDS" ir licencēts uzņēmums elektroierīču montāžas, pārbaudes, ieregulēšanas un mērīšanas darbu veikšanai elektroierīcēs ar darba spriegumu līdz 1000 V.

 

LEK licences elektroietaišu ekspluatācijas, remonta, tehniskās apkopes, kā arī mērīšanas un ieregulēšanas darbu veikšanai iekārtās ar spriegumu līdz 20 kV, un montāžas darbiem ietaisēs ar spriegumu līdz 20 kV.

 

SIA "EDS" darbinieki ir ieguvuši sertifikātus elektromontāžas darbu veikšanai:

- Transformatoru apakšstacijās līdz 20 kV

- Gaisvadu un kabeļu elektropārvades līnijās līdz 20 kV

- Gaisvadu un kabeļu elektropārvades līnijās l kV

- Vadības un automātikas ietaisēs līdz 1 kV

- Spēka un apgaismes instalācijās līdz 1 kV

- Elektrotehnisko un profilaktisko mērījumi

bottom of page